Kinexit Lektionspaket

Lektioner och lektionspaket med Kinexit

Enskilda lektioner med inriktning på ett specifikt moment, exempelvis; sving, närspel, puttning etc.

25 min: 1 person     470kr
50 min: 1 person     800kr

25 min Screening inkl Kinexit i en månad. 600kr

1 månad      169kr
3 månader   449kr
6 månader   799kr
12 månader 1.399kr

PRIVATPAKET – BRONS

3×50 minuter och 1-månad Kinexitmedlemskap. (önskar du är det möjligt att göra om 2 av 50min passen till 4x25min)

PRO Dale Harris

Pris: 2500kr

Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av sitt spel, svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger oss en god grund för en enklare men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan. Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga. Golfsvingen filmas i en kombination med att viktiga mätvärden från TrackMan 4 definieras. De två efterföljande 50-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål.

 PRIVATPAKET – SILVER

5×50 minuter, 2-månader Kinexitmedlemskap. (önskar du är det möjligt att göra ett eller flera av 50 min passen till 25min pass)

PRO Dale Harris

Pris: 4000kr

Detta paket riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och en mera kontinuerlig återkoppling efter den inledande analysen av sin sving teknik, utrustning och fysiska förmåga. De efterföljande individuellt utformade träningspassen kopplar vi till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt 50-minuterspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande pass och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje 50-minuterspass bäst ska bedrivas. Vi kallar denna del Att träna på att träna vilket snabbt skapar lätta och funktionella verktyg för att skapa goda vanor och rutiner till utveckling av våra elevers träning på egen hand.

 PRIVATPAKET – GULD

5×50 minuter, 9-håls spellektion, 3-månader Kinexitmedlemskap. (önskar du är det möjligt att göra ett eller flera av 50 min passen till 25min pass)

PRO Dale Harris

Pris: 6000kr

Det största av våra PT-paket är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med en stark ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel, med flera efterföljande uppföljningspass. Vi gör här precis som i paketen Small och Medium en inledande analys av elevens svingteknink och fysiska förmåga. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans med eleven formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt 25-minuterspass kombinerar för eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas.

Ett avslutande 50-minuterspass blir sedan målgången för den progressionsresa som skett hos eleven med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden och teknikförbättringar som skett i elevens golfsving. Eleven väljer sedan efter detta att antingen under en tid fortsätta med sin träning på egen hand eller koppla på ett nytt och helt individuellt fortsättningsupplägg inom akademins breda utbud och olika inriktningar.

Notering:

I samtliga av våra individuella utvecklingspaketpaket ingår ett personligt Kinexitmedlemskap i olika tidslängd med fri tillgång till personligt utformad rörlighets- och fysträning då detta är plattformen vi använder oss av i samband med screeningprocessen.